Lucht- en Contactgeluidisolatie, Akoestiek, Resonantie en Ventilatie

De binnenkamers worden opgebouwd op een zogeheten zwevende vloer.
Dat is een vloer die rust op een contactgeluidisolerende onderlaag.
InStudio gebruikt daar Regufoam platen voor met een minimale densiteit, dat wil zeggen een zo goed mogelijke contactgeluidisolatiewaarde.
De vloer zelf heeft een gelaagde opbouw van 2 lagen MDF gescheiden door nopppenschuim en afgewerkt met een laminaatvloer.
Op de zwevende vloer wordt de binnenkamer verder opgebouwd.
De opbouw is dubbelwandig met een spouw die bekleed is met noppenschuim.
Deuren en eventueel te openen ramen worden voorzien van tweezijdig met rubberprofiel beklede sponningen die een kierdichte en dus geluidisolerende afdichting waarborgen.

Het geluidisolerend plafond heeft een gelaagde opbouw bestaande uit MDF in combinatie met noppenschuim.

De wanden hebben een massa van ruim 30 kg/m2

Uit de grafiek is af te leiden dat de luchtgeluidisolatiewaarde dan in ieder geval boven de 30 dB moet zitten.

Dit is echter een gemiddelde.

Voor hogere frequenties (tonen) is de isolatiewaarde hoger.

Bij lage frequenties (bastonen) zal de geluidisolatie minder zijn.

De ervaring wijst uit de een stevig bespeelde akoestische piano bij de buren niet meer te horen is.

Het plafond wordt bekleedt met piramideschuimplaat voor een aangename akoestiek.

Bij het binnenkamerontwerp wordt rekening gehouden met golflengtes van tonen binnen de chromatische toonladder (uitgaande van A1 = 440 Hz) om te vermijden dat wand-plafond en wand-wand afstanden daaraan gelijk zouden zijn met hinderlijke resonanties tot gevolg.

Bijvoorbeeld, je speelt op je piano en constateert dat een bepaalde toets een veel sterker geluid produceert dan de overige toetsen.

Frisse luchtvoorziening in de binnenkamer vindt plaats door middel van een geruisarme en geluidisolerende Sonairventilator die bovendien voorzien is van een stoffilter waardoor de lucht in de kamer zeer zuiver is wat met name voor mensen met een allergieprobleem een uitkomst is.

De afvoer van de lucht vind plaats via een inwendige en uitwendige suskast die door middel van de spouw in de wand met elkaar in verbinding staan.